Nines cookie-politik

Vi bruger cookies på vores hjemmeside (job.nine.dk) for at kunne levere den bedst mulige service til brugerne af hjemmesiden. Nedenfor kan du læse, hvordan vi håndterer brugen af cookies.

Cookies generelt

En cookie er en fil, som gemmes på din computer eller andet it-udstyr. Den gør det muligt at genkende din computer og samle information om, hvilke sider og funktioner, der besøges med din browser. Men cookies kan ikke se, hvem du er, hvad du hedder, hvor du bor eller om computeren bruges af en eller flere personer. Den kan heller ikke sprede computervirus eller andre skadelige programmer.

Nogle cookies gemmes kun på dit it-udstyr, så længe du har din browser åben, såkaldte sessionscookies. Andre cookies gemmes på dit it-udstyr i et længere tidsrum, såkaldte persistente/vedvarende cookies. Når du vender tilbage til en hjemmeside, bliver cookien typisk fornyet helt automatisk.

Ofte gemmes cookies fra andre parter end den, som ejer hjemmesiden (tredjepart-cookies). Det kan være cookies med almindeligt indhold men også analyseværktøjer og indlejrede kommentarfelter.

Cookies på job.nine.dk

Vores hjemmeside anvender cookies. Du får information om, at vi gemmer cookies, inden de gemmes. Det er man forpligtet til, jf. “Bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af eller adgang til oplysninger i slutbrugeres terminaludstyr” (Cookiebekendtgørelsen).

Første gang du lander på nine.dk, ser du et banner med information om cookies til statistik. Banneret vil være synligt, indtil du trykker ok, også selvom du klikker videre på hjemmesiden. Ønsker du at undgå cookies, skal du slå cookies fra i din browser. Du skal dog være opmærksom på, at hvis du slår cookies fra, kan du ikke bruge funktioner, som forudsætter, at hjemmesiden kan huske dine valg.

Vi bruger følgende cookies:

Nine benytter Google Analytics’ cookie som statistikleverandører for at kunne levere den bedst mulige oplevelse, når du besøger vores site.

Google Analytics anvender cookies til at kunne generere statistikken, men ingen af disse rummer personlige oplysninger. Der genereres et tilfældigt ID, der bruges til at genkende din browser, så du kan ikke identificeres på baggrund af informationerne.

Google Analytics anvender tre forskellige cookies, som du kan finde på din cookieliste:

  • • _ga – udløber efter 2 år og bruges til at skelne mellem brugere.
  • • _gid – udløber efter 24 timer og bruger ligeledes til at skelne mellem brugere.
  • • _gat – udløber efter ét minut og bruges til at håndtere forespørgsler til sitet.

Alle Google Analytics cookies ligger på top-level-domænet, så vi kan se statistik for alle vores subdomæner.

Nine anvender også Facebook Pixels til identifikation af websitebrugere og i forbindelse med markedsføring af facebookopslag.

Slet eller slå cookes fra i browersen

Du kan altid afvise eller slå cookies fra på din computer ved at ændre indstillingerne i din browser, ligesom du altid kan slette allerede gemte cookies fra din computer. Hvor du finder indstillingerne afhænger af, hvilken browser du anvender.

Spørgsmål

Skriv til contact@nine.dk, hvis du har spørgsmål til vores cookie-politik.


Nines privatlivspolitik for jobansøgere

I forbindelse med rekruttering hos Nine behandler vi ansøgerens personoplysninger som anført i denne politik. Nine er dataansvarlig med hensyn til de personoplysninger, der indsamles og behandles i forbindelse med behandling af en ansøgning.

Formål med behandling af oplysningerne

Vi behandler de oplysninger, herunder personoplysninger, som er indeholdt i ansøgning og CV med henblik på at evaluere ansøgningen. Vi vil også evaluere og vurdere ansøgers præstation og kompetencer via et interview.

Behandlingshjemmel

Retsgrundlaget for vores behandling af personoplysningerne er ansøgers anmodning om vores behandling af ansøgningen forud for eventuel indgåelse af en ansættelseskontrakt, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f.

I visse tilfælde vil vi endvidere bede ansøger om at aflevere kopi af straffeattest. Vi vil i sådanne tilfælde bede om ansøgers samtykke til behandling af personoplysningerne, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a.

Som en del af vores evaluering af ansøgningen kan det være, at vi indhenter referencer fra ansøgers tidligere og/eller nuværende arbejdsgivere. Vi indhenter kun referencer, såfremt ansøger har givet samtykke dertil, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a.

Vi anbefaler, at ansøgningen ikke indeholder følsomme personoplysninger, som fx oplysninger, der afslører racemæssig eller etnisk baggrund, religion, fagforeningsmedlemskab, seksualitet, helbredsoplysninger mv. Hvis besiddelsen af en stilling undtagelsesvis stiller særlige krav til helbredsmæssige forhold, vil vi – efter konkret vurdering heraf – bede om ansøgers samtykke til at behandle sådanne oplysninger, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra a.

Opbevaringstid

Hvis ansøgningen resulterer i en stilling hos Nine, vil ansøgningen samt yderligere personoplysninger, der indsamles i forbindelse med ansættelsen, blive en del af den personlige personalemappe hos os.

Hvis ansøgningen ikke resulterer i en stilling hos Nine, opbevarer vi ansøgningen og eventuelle yderligere personoplysninger, der indsamles i forbindelse med rekrutteringsprocessen, i en periode på højst seks måneder efter vores afslag.

Ansøgeren kan til enhver tid tilbagekalde samtykker, som er afgivet som led i ansøgningen eller i løbet af rekrutteringsprocessen. Tilbagekaldelse af et samtykke vil have virkning for den fremtidige behandling af personoplysningerne. Eventuel tilbagekaldelse af et samtykke sker ved at kontakte os via contact@nine.dk.

Den registreredes rettigheder

Ansøgeren har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om vedkommende. Ansøgeren har endvidere ret til at gøre indsigelse mod indsamlingen og den videre behandling af personoplysningerne. Ansøgeren har derudover ret til at bede om, at behandlingen af personoplysningerne begrænses, at personoplysningerne berigtiges, eller at personoplysningerne slettes.

Under særlige omstændigheder kan ansøgeren også bede om at få en oversigt over sine personoplysninger i et velstruktureret, almindeligt og maskinlæsbart format samt bede os om at overføre sådanne oplysninger til en anden dataansvarlig.

Hvis ansøger ønsker at udøve nogle af disse rettigheder, eller i øvrigt måtte have spørgsmål vedrørende behandlingen af personoplysninger, kan vi kontaktes via contact@nine.dk.

Der vil ikke indgå automatiske afgørelser i vores behandling af jobansøgninger.

Klageadgang

Hvis ansøger ønsker at klage over behandlingen af sine personoplysninger, kan vi kontaktes på contact@nine.dk. Ansøger kan også indgive en klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 København.